Avís legal

 1. AVÍS LEGAL I TERMES D’ÚS

Per garantir-ne que es trobes en un espai 100% segur, per això, donant compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic , a continuació es fa constar:
 
1.1. Dades identificatives del responsable
Tal com recull la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informe que:

 • Denominació social: MASETPLANA S.L.
 • CIF: B17682618
 • Domicili social : Paratge Pedreguers, SN. 17780 Garriguella (Girona)
 • Correu electrònic: info@masetplana.com
 • Activitat Social: Producció, Venta i Distribuidor de Vins i Olis.
 • Finalitat de la web: informació sobre productes

 
1.2. Finalitat de la pàgina web.
Els serveis prestats pel responsable de la pàgina web són els següents:

 • Venda, Producció i Distribució de Vins i Olis.

 
1.3. usuaris:
L’accés i / o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, els presents termes d’ús, però, pel mer ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral / comercial alguna.
 
1.4. Ús del lloc web i captura d’informació:
1.4.1 ús del lloc web
La pàgina web https://www.masetplana.com o http://www.masetplana.net des d’ara (WEB) proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) propietat de Masetplana S.L. . L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web.
L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per:
(A) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic;
(B) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans;
(C) provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
(D) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Masetplana S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.
En qualsevol cas, Masetplana S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.
Aquest comerciant es compromet a no permetre ninguna transacció que sigui il·legal, o s’hi consideri per les marques de les targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de les targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no fos de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes. A més, les següents activitats també estan prohibides explícitament: “Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys”.
1.4.2 Captura d’informació
– Formulari de contacte, on l’usuari haurà d’omplir el camp de correu electrònic, assumpte i nom.
– Formulari de subscripció, omplint l’USUARI els camps necessaris per a l’adquisició del curs amb els camps de nom, cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya
– Galetes de rastreig, d’acord amb les següents regles
– Navegació i Adreça IP: En navegar per aquesta web, l’usuari facilita de forma automàtica al servidor del web informació relativa a la teva adreça IP, data i hora d’accés, l’hipervincle que l’ha reenviat a aquestes, el teu sistema operatiu i el navegador utilitzat.
Tot i això, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Masetplana S.L. o dades aportades per l’USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure a aquesta pàgina web com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i / o entrades, l’usuari consent:

 1. El tractament de les seves dades personals en l’entorn de WordPress acord amb les seves polítiques de privacitat.
 2. L’accés de Masetplana S.L. a les dades que, d’acord amb la infraestructura de WordPress, necessiti l’usuari aportar bé per a la subscripció al curs bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d’acord a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.
En activar una subscripció, formulari de contacte o comentari, l’usuari comprèn i accepta que:
Des del moment en què efectua la seva subscripció o accedeixes a algun servei de pagament, Masetplana S.L. té accés a: Nom, i e-mail, o altres dades necessàries per a facturació conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom de “USUARIS DE LA WEB I SUBSCRIPTORS” o en el cas de realitzar alguna compra , serà subscrit al fitxer de “CLIENTS i / O PROVEÏDORS” tenint accés a dades de nom, cognoms, email, dni i domicili complet.
En tot cas Masetplana S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del web https://www.masetplana.com o http://www.masetplana.net com el present avís legal.
 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Masetplana S.L. per si o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Masetplana S.L. o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per Masetplana S.L. serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Masetplana S.L..
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Masetplana S.L. . Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat de imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Masetplana S.L. .
Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant totes les accions civils i penals ens assisteixin en nom de salvaguardar els nostres drets, tot això sota advertència d’incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l’art. 270 i següents del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Masetplana S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
 

 1. MODIFICACIONS

Masetplana S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a la web de Masetplana S.L. haurà de sotmetre les següents condicions:
– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Masetplana S.L. .
– No s’establiran deep-links ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de Masetplana S.L. sense la seva prèvia autorització expressa.
– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de Masetplana S.L., ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Masetplana S.L., llevat autorització expressa d’aquest.
– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Masetplana S.L. i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Masetplana S.L. dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
– Masetplana S.L. no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.
El lloc web de Masetplana S.L. pot posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció, la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Masetplana S.L. no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
Masetplana S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Masetplana S.L. i que resultin accessibles a través de Masetplana S.L.

 1. DRET D’EXCLUSIÓ

Masetplana S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 1. GENERALITATS

Masetplana S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Masetplana S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 1. RECLAMACIONS I DUBTES

Masetplana S.L. informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d’usuaris i clients podent remetre un correu a info@masetplana.com indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.
També pot dirigir la seva reclamació per correu postal dirigit a: Masetplana S.L, ,Paratje Pedreguers s/n, 17780  Garriguella (Girona)

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Masetplana S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, llevat que la llei aplicable disposi una altra cosa.

Tens més de 18 anys?